tillämpningen av bostadsförsörjningslagen

Skriftlig fråga 2000/01:1647 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)

den 3 september

Fråga 2000/01:1647

av Owe Hellberg (v) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om tillämpningen av bostadsförsörjningslagen

Den nya bostadsförsörjningslagen gäller fr.o.m. den 1 januari 2001. Den föreskriver att kommunerna ska planera för att alla ska kunna leva i goda bostäder genom att skapa förutsättningar för att ändamålsenliga åtgärder planeras och genomförs. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige. Om det behövs, för att främja bostadsförsörjningen, ska en kommun anordna en bostadsförmedling.

Regeringen får förelägga en kommun att anordna bostadsförmedling. Lagstiftningen är tyvärr otydlig och säger inget om när riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige eller när regeringen kan förelägga en kommun att inrätta en bostadsförmedling.

Bostadsbristen är påtaglig i alltfler kommuner och behovet av en ordnad förmedling av de få lägenheter som finns blir allt större. Regelsystemen för att söka bostad gynnar de med informationsvana. Användning av Internet och system med "först till kvarn får först mala" blir allt vanligare. I flera kommuner avvisas vissa personer direkt, t.ex. socialbidragstagare eller arbetslösa. I de flesta kommuner sköts inte heller bostadsförmedlingen av ordinära bostadsförmedlingar utan företag kopplade direkt till fastighetsägaren.

Min fråga är:

Kommer ministern att ingripa för att den nya lagen ska få avsedd effekt och i så fall när och på vilket sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-09-03 Besvarad: 2001-09-13 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-13)