Tillämpning av den tillfälliga asyllagen

Skriftlig fråga 2015/16:1502 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Riksdagen beslutade nyligen om vissa förändringar och skärpningar i asylpolitiken, lagen började gälla den 20 juli 2016 med viss retroaktivitet. Liberalerna har under riksdagens behandling ställt upp på vissa skärpningar bl.a. när det gäller krav på inkomst för att ta hit anhöriga och införande av tillfälliga uppehållstillstånd.

Däremot motsätter vi oss regeringens hantering av kvotflyktingdelen som gör det svårare för människor i konfliktområdet att hitta en laglig väg till Sverige. Vi motsätter oss också beslutet att försvåra för familjer att återförenas.

Fokus i denna fråga gäller Migrationsverkets och regeringens besked om vilka lagen kommer att omfatta. Det har kommunicerats att personer som ansökt om uppehållstillstånd innan 24 november 2015 kommer att prövas utifrån tidigare lagstiftning och att de kommer, om det uppfyller asylskälen, beviljas permanenta uppehållstillstånd. Flera berörda har nu framfört i media och direkt till oss i riksdagen att även de som ansökt innan 24 november beviljas tillfälliga uppehållstillstånd, det vill säga inte i enlighet med den information som tidigare gick ut bl.a. från Migrationsverket. Det vore olyckligt om det skickats olika signaler och givits olika löften innan och efter en lagändring.

Med anledning av denna otydlighet eller att det förekommer olika tolkningar vill jag fråga migrationsminister Morgan Johansson (S) följande;

Avser ministern och regeringen att verka för en justering i lagen så att de som ansökt om asyl innan den 24 november 2015 kommer prövas i enlighet med tidigare regelverk, det vill säga inte bli föremål för tillfälliga uppehållstillstånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-08-08 Överlämnad: 2016-08-10 Besvarad: 2016-08-24 Sista svarsdatum: 2016-08-24 Anmäld: 2016-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga