Tilläggsdirektiv till utredningen om allmännyttans villkor

Skriftlig fråga 2006/07:1547 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 10 augusti

Fråga

2006/07:1547 Tilläggsdirektiv till utredningen om allmännyttans villkor

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Den 31 maj 2007 beslutade regeringen om att ge tilläggsdirektiv till utredningen om allmännyttans villkor. Dessa tilläggsdirektiv innebär att utredarens ursprungliga uppdrag förändras radikalt – utredningen ska bland annat inte längre utgå från att allmännyttiga bostadsföretag ska följa en långsiktig självkostnadsprincip. Utredningen ska redovisas senast den 31 mars 2008. Flera frågor av väsentlig karaktär kräver att uppmärksammas innan dess.

I tilläggsdirektiven står att läsa:

Om det framstår som lämpligt bör utredaren lämna förslag till hur de kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll enligt hyreslagen (12 kap. 55 § jordabalken) kan avvecklas. Detta arbete bör i den utsträckning utredaren bedömer det nödvändigt bedrivas i nära samråd med bostadshyresmarknadens huvudorganisationer.

Min fråga till statsrådet Mats Odell blir därför:

Avser statsrådet att under utredningens fortsatta arbete föra samtal med bostadshyresmarknadens huvudorganisationer, däribland Hyresgästföreningen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-08-10 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-24 Svar anmält: 2007-08-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-24)