Tilläggsdirektiv till Parlamentariska public service-kommittén

Skriftlig fråga 2016/17:1555 av Cecilia Magnusson (M)

Cecilia Magnusson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Parlamentariska public service-kommittén är i slutfasen av sin första uppgift, att föreslå den framtida finansieringen av public service i Sverige.

Enligt uppgift från kultur- och demokratiministern skulle förberedelserna för den andra uppgiften också vara i slutfasen. Det är en mycket viktig uppgift att ta fram direktiv för kommitténs arbete att utreda och föreslå hur villkoren för public service ska utformas inför nästa sändningstillståndsperiod. Detta för att de framtida förutsättningarna för Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion ska bli så bra som möjligt.

Ministern sa i sitt anförande vid kulturutskottets offentliga utfrågning om framtidens public service den 23 mars i år att kommittén kommer att behöva ta ställning till många stora och svåra frågor som handlar om vilken roll public service ska spela i framtiden.

För att kommittén ska få tillräckligt goda förutsättningar måste den snarast få sina direktiv, då det nya sändningstillståndet ska träda i kraft redan den 1 januari 2020. Ministern sa vid ovan nämnda offentliga utfrågning att direktiven ska presenteras före sommaren. Vi är nu i början av sommarmånaden juni.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiministern:

När avser kultur- och demokratiministern att presentera tilläggsdirektiven till Parlamentariska public service-kommittén?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-08 Överlämnad: 2017-06-08 Anmäld: 2017-06-09 Svarsdatum: 2017-06-14 Sista svarsdatum: 2017-06-14
Svar på skriftlig fråga