Tilläggsbeloppet för elever i behov av särskilt stöd

Skriftlig fråga 2013/14:677 av Agneta Luttropp (MP)

Agneta Luttropp (MP)

till Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

 

Lagrådet lämnade ett förslag till lagändring angående tilläggsbeloppet för elever i behov av särskilt stöd men Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom från 2012 påverkades inte av lagförslaget. Tjänsteutlåtandet är rättspraxis. När man uttryckt sig att stöd inte ges i skolsituationen menas all form av undervisning.

Problemet togs tyvärr inte upp i betänkandet Vissa skollagsfrågor.

Vid en frågestund den 3 april 2014 besvarade utbildningsministern en fråga om tilläggsbelopp. Svaret var att regeringen ämnar återkomma till riksdagen.

Min fråga är: När kan vi förvänta oss regeringens och ministerns agerande i frågan om tilläggsbelopp och vad kan vi förvänta oss av regeringens och ministerns agerande i frågan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-06-11 Överlämnad: 2014-06-12 Besvarad: 2014-06-18 Sista svarsdatum: 2014-06-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga