Tidsplanen för utredningen av transportflöden i Öresundsregionen

Skriftlig fråga 2007/08:1166 av Sander, Mats (m)

Sander, Mats (m)

den 29 april

Fråga

2007/08:1166 Tidsplanen för utredningen av transportflöden i Öresundsregionen

av Mats Sander (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Jag har med stort intresse tagit del av rapporteringen från statsrådets möte i Malmö med Danmarks transportminister Carina Christensen. En fråga som engagerar många, däribland undertecknad, är en andra fast förbindelse över Öresund. De ökande transportflödena, inte minst när den dansk-tyska förbindelsen över Fehmarn bält står klar, kommer att leda till problem på den befintliga förbindelsen, som många menar inte kommer att räcka till. Det är viktigt att vara förberedd på denna utveckling för att kunna möta den på rätt sätt. Det är tydligt att man i Danmark fortfarande har stort fokus på Fehmarn bält, vilket man måste ha all respekt för. Sverige måste därmed i nuläget ta huvudansvaret för att driva dessa frågor framåt.

Det är därför mycket glädjande att konstatera att statsrådet lyckats få till stånd en gemensam översyn och genomgång av transportflödena mellan de båda länderna i dag och framöver. Uppdraget kommer enligt uppgift att gå till Banverket och Vägverket samt deras danska motsvarigheter. Det är ett helt nödvändigt första steg. Att en gemensam utredning nu ska göras av ansvariga myndigheter på båda sidor måste betraktas som att Sverige i förhandlingen lyckats väl med att tydliggöra behoven.

Enligt uppgifter i medierna kommer de båda regeringarna nu att arbeta fram direktiv och formulera uppdraget till myndigheterna. Dessa ska presenteras i slutet av maj, när de båda ministrarna träffas igen.

Mot bakgrund av vad som anförts vill jag fråga statsrådet när, enligt hennes avsikt, myndigheternas utredningsuppdrag ska vara avslutat.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-04-29 Anmäld: 2008-05-05 Besvarad: 2008-05-08 Svar anmält: 2008-05-08
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-08)