Tidsplan för svenska helikoptrar för medicinsk evakuering

Skriftlig fråga 2007/08:998 av Widman, Allan (fp)

Widman, Allan (fp)

den 26 mars

Fråga

2007/08:998 Tidsplan för svenska helikoptrar för medicinsk evakuering

av Allan Widman (fp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Närmast föranlett av den nordiska snabbinsatsstyrka (NBG) som Sverige ansvarar för första halvåret 2008 har sådana modifieringsarbeten beställts av Försvarsmakten, så att tre stycken befintliga svenska helikoptrar av typ Superpuma (Hkp 10) kan användas för medicinsk evakuering (Medevac).

Förmågan till medicinsk evakuering med helikopter är en sådan kritisk förmåga som försenar och när den saknas kraftigt begränsar användbarheten av utsänd militär trupp i internationella insatser. Detta har visat sig i såväl operationerna ISAF i Afghanistan som Eufor i Tchad.

Fram till dess Hkp 11 avvecklades 2004 så var detta en förmåga som fanns i Försvarsmakten.

Försvarsmakten har den 18 mars 2008 meddelat att det nu inte längre finns någon leveransplan för modifieringen av Hkp 10 för medicinsk evakuering. Efter NBG så behövs dessa helikoptrar så tidigt som möjligt som förstärkning av det svenska bidraget till ISAF i Afghanistan.

Vad ämnar försvarsministern vidta för åtgärder för att säkerställa framtagningen av en tidsplan för modifiering av Hkp 10 för medicinsk evakuering?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-03-26 Anmäld: 2008-03-26 Besvarad: 2008-04-02 Svar anmält: 2008-04-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-02)