Tidpunkten för utbetalning av ökat driftsstöd till flygplatser i Norrland

Skriftlig fråga 2017/18:1363 av Edward Riedl (M)

Edward Riedl (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Den 1 april i år trädde regeringens flygskatt i kraft. Under den tid då förslaget togs fram framhöll regeringen att man avsåg att avsätta resurser till ökat driftsstöd till icke-statliga flygplatser i Norrland till följd av flygskattens införande. Åtgärden syftade till att försöka mildra de negativa ekonomiska konsekvenser som flygskatten skulle innebära för flygplatser i Norrland.

Enligt Trafikverket och Sveriges Regionala Flygplatser har regeringen inte betalat ut någonting av den ersättning som skulle kompensera Norrlands flygplatser för de intäktsförluster som flygskatten innebar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

När kommer betalning att ske av det ökade driftsstöd som anslagits till icke-statliga flygplatser i Norrland till följd av flygskattens införande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-25 Överlämnad: 2018-05-28 Anmäld: 2018-05-29 Svarsdatum: 2018-06-07 Sista svarsdatum: 2018-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga