Tidningsbranschens ekonomiska kris

Skriftlig fråga 2019/20:1070 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I juni 2018 beslutade regeringen om ett förtydligat producentansvar för förpackningar och tidningar i en förordning om införandet av hushållsnära insamling. Det innebär ett fullt utbyggt system för tidningsbranschen, det vill säga minst 465 miljoner kronor per år som också motsvarar hela statens ekonomiska stöd riktat till tidningsbranschen. När jag i veckan träffade Svenska Tidningsutgivareföreningen fick jag kännedom om att förordningsändringen är ett större hot mot tidningsbranschens ekonomi än Facebooks och Googles annonsvolymer. Det är ett dråpslag mot den lokala journalistiken och demokratin då de ekonomiska förutsättningarna redan är oerhört ansträngda i tidningsbranschen.

Mot denna bakgrund vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

På vilket sätt avser regeringen att ekonomiskt kompensera tidningsbranschen för förordningsändringen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-03-09 Överlämnad: 2020-03-10 Anmäld: 2020-03-11 Svarsdatum: 2020-03-18 Sista svarsdatum: 2020-03-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga