Tibetaner i rättsligt vakuum

Skriftlig fråga 2007/08:176 av Ceballos, Bodil (mp)

Ceballos, Bodil (mp)

den 26 oktober

Fråga

2007/08:176 Tibetaner i rättsligt vakuum

av Bodil Ceballos (mp)

till statsrådet Tobias Billström (m)

De kinesiska medborgare som levt mer än fem år utomlands betraktas av de kinesiska myndigheterna som döda. Ett dödscertifikat utfärdas. Detta drabbar bland annat tibetaner i exil. Redan tidigare har de fråntagits rätten att ha tibetanskt medborgarskap genom ockupationen av deras land. Därefter förlorar de även det kinesiska.

I Sverige räknas tibetaner automatiskt som kinesiska medborgare. Det blir då naturligtvis problem för dem som överskridit femårsgränsen när de söker svenskt medborgarskap eller om de ansöker om att få status som statslösa åtminstone.

Den som inte existerar enligt kinesisk lag kan naturligtvis inte heller uppvisa giltigt pass eller ID-kort. För tibetaner finns det bara en möjlighet att styrka sin identitet, det vill säga genom den tibetanska exilregeringen som utfärdar intyg. Dessa intyg godtas inte av de svenska myndigheterna vilket lämnar tibetanerna i ett totalt vakuum. De har inget medborgarskap och kan inte heller söka svenskt medborgarskap eftersom de inte kan styrka sin identitet. De är då inte heller statslösa i de svenska myndigheternas ögon utan har fortfarande kinesiskt medborgarskap.

Jag vill därför fråga statsrådet om han avser att ta initiativ att se över regelverket för att undvika situationer där människor i Sverige lever både utan medborgarskap och utan status som statslös.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-10-26 Anmäld: 2007-10-26 Besvarad: 2007-10-31 Svar anmält: 2007-10-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-31)