The Reproductive Health Bill i Filippinerna

Skriftlig fråga 2011/12:740 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 3 september

Fråga

2011/12:740 The Reproductive Health Bill i Filippinerna

av Carina Hägg (S)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

När halva Filippinernas befolkning saknar tillgång till hälso- och sjukvård är politiska åtgärder påkallade. Arbetet i parlamentet för en förbättrad tillgång till reproduktiv hälsovård pågår. Men utgången av processen för The Reproductive Health Bill, den så kallade RH Bill, är i dagsläget osäker. Företrädare för FN har uttalat sitt stöd för projektet mot bakgrund av att landet inte når upp till FN:s millenniemål. Mödradödligheten i Filippinerna ökar i strid med delmål 5. Utvecklingen av mödra- och spädbarnsdödligheten är oacceptabel.

Kvinnokonventionen (Cedaw) och slutdokumentet från befolkningskonferensen i Kairo (ICPD) är ytterligare överenskommelser som det internationella samfundet har ett gemensamt ansvar för. Mot bakgrund av att 15 kvinnors liv per dag kan räddas, är det aggressiva motståndet från katolska kyrkans hierarki förvånansvärt. Men även tystnaden från EU ger anledning till kritik. Regeringen kan såväl uttrycka sin mening om RH Bill som redovisa EU:s ståndpunkt. EU bör utan dröjsmål offentligt uttrycka sitt stöd för RH Bill såväl i Bryssel som i Manila. Vidare oroar planeringen för att dra tillbaka stödet till hälsosektorn. Sveriges ambassad i Manila har stängts, och stöd till organisationer har redan uteblivit. Socialdemokraterna har uttalat sitt stöd för kvinnors rättigheter på Filippinerna.

Min fråga till biståndsminister Gunilla Carlsson är följande:

Vilka initiativ har statsrådet och regeringen tagit mot bakgrund av den oacceptabla utvecklingen av mödra- och spädbarnsdödligheten, och stöder regeringen RH Bill i Filippinerna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-09-03 Anmäld: 2012-09-06 Besvarad: 2012-09-14 Svar anmält: 2012-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-14)