The Palestinian General Delegation i Stockholm

Skriftlig fråga 2008/09:381 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 11 december

Fråga

2008/09:381 The Palestinian General Delegation i Stockholm

av Peter Hultqvist (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Under 1995 så uppgraderades den dåvarande PLO-representationen i Stockholm till The Palestinian General Delegation. Däremot har inte den palestinske generaldelegaten getts diplomatisk immunitet eller andra möjligheter som normalt kopplas till diplomatiska uppdrag.

Noterbart är exempelvis att den norska regeringen har ett avtal med PLO som reglerar detta och bland annat ger normal diplomatisk immunitet. Så är också fallet i en lång rad andra europeiska länder.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att uppgradera den diplomatiska statusen, innefattande diplomatisk immunitet, för den palestinske generaldelegaten i Stockholm?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-12-11 Anmäld: 2008-12-11 Svar anmält: 2008-12-18 Besvarad: 2008-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-18)