textremsor för synskadade

Skriftlig fråga 2002/03:915 av Eberstein, Susanne (s)

Eberstein, Susanne (s)

den 13 maj

Fråga 2002/03:915

av Susanne Eberstein (s) till statsrådet Berit Andnor om textremsor för synskadade

Att vara synskadad är ett svårt handikapp. De senaste åren har dock många hjälpmedel uppkommit som underlättar för den synskadade att leva som vanligt i samhället. Ett hjälpmedel som länge efterlysts av de synskadade är uppläsning av den text som visas i TV, exempelvis textade filmer. Sveriges Television har påbörjat arbetet, men projektet drar ut på tiden utan konkreta resultat.

Min fråga till ministern är därför:

Vad avser ministern att göra för att skynda på införandet av uppläsning av textremsor i TV-apparaten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-05-13 Anmäld: 2003-05-13 Besvarad: 2003-05-21 Svar anmält: 2003-05-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-05-21)