Textade program

Skriftlig fråga 2005/06:1804 av Brodén, Anne Marie (m)

Brodén, Anne Marie (m)

den 13 juni

Fråga 2005/06:1804 av Anne Marie Brodén (m) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s)

Textade program

År 2005 textade Sveriges Television (SVT) ca 50 % av sina förstagångssända, svenskproducerade program. Detta efter krav från Hörselskadades Riksförbund (HRF). Riksdagen har nyligen antagit en ny procentsats på 65 %, vilket är en förhållandevis låg siffra jämfört med andra länder. Brittiska BBC textar redan i dag ca 90 % och kommer år 2008 att texta 100 %. På Irland textas ca 80 % av programmen och Nederländerna textar ca 75 % i public service. I SVT:s egen framtidsstrategi, SVT, fri television i världsklass, konstateras att ”textningen skall öka årligen. Allt som går att texta skall vara textat”. Detta mål ska vara uppnått senast 2009.

Mot bakgrund av detta är den nya antagna procentsatsen på 65 % alltför låg. Därmed kränker man även hörselskadades och dövas förutsättningar till att vara fullvärdiga medborgare.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Leif Pagrotsky:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka procentandelen textade program i SVT så att Sverige når målet år 2009?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-13 Anmäld: 2006-06-13 Besvarad: 2006-06-21 Svar anmält: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-21)