Terrorstämplingen av de tamilska tigrarna och möjligheterna till fred i Sri Lanka

Skriftlig fråga 2006/07:1323 av Larsson, Kalle (v)

Larsson, Kalle (v)

den 8 juni

Fråga

2006/07:1323 Terrorstämplingen av de tamilska tigrarna och möjligheterna till fred i Sri Lanka

av Kalle Larsson (v)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Den tamilska befolkningen är en diskriminerad del av befolkningen i Sri Lanka. Tamilernas situation förbättrades inte i och med frigörelsen från det brittiska imperiet. Överenskommelser mellan regeringen och tamilska rörelser och partier har antingen tagits tillbaka eller negligerats av singalesiskt dominerade regeringar. Förslag om federala lösningar har negligerats av lankesiska regeringar. Decennier av förtryck, diskriminering och direkta pogromer sedan självständigheten resulterade i den väpnade kamp som i dag förs av de tamilska tigrarna (LTTE). Utan hänsyn till den historiska bakgrunden har den tamilska väpnade kampen terroriststämplats av EU. Terrorstämplingen av LTTE har medfört att den lankesiska armén tolkat det som att det är fritt fram att gå till våldsamma angrepp inte bara mot LTTE utan i hög grad även mot den lankesiska befolkningen. I en offensiv i mars i år åstadkom den lankesiska armén stor förstörelse i de tamilska områdena, vilka för övrigt var de områden som drabbades hårdast av tsunamikatastrofen. Människor dödades. 250 människor fördrevs från sina hem. Bostadshus, skolor, tempel förstördes. Boskap dödades och sädesfält brändes. De nordiska länderna har deltagit i olika försök att skapa fred i landet. EU:s terroriststämpling av LTTE har uppenbarligen försämrat möjligheterna till fredsförhandlingar och fredsöverenskommelser. I sådana måste rimligen även garantier om den tamilska befolkningens rättigheter ingå.

Jag vill fråga utrikesminister Carl Bildt:

Vilka initiativ avser ministern att ta i EU och i FN för att åter få i gång fruktbara fredsförhandlingar mellan den lankesiska regeringen och LTTE så att kriget och brotten mot de mänskliga rättigheterna upphör?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-06-08 Anmäld: 2007-06-08 Besvarad: 2007-06-15 Svar anmält: 2007-06-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-15)