Terrorismbekämpning

Skriftlig fråga 2007/08:67 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 12 oktober

Fråga

2007/08:67 Terrorismbekämpning

av Luciano Astudillo (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I regeringens biståndsbudget finns resurser att bistå länders regeringar att motverka terrorism. Det finns rimliga invändningar mot att använda utvecklingssamarbetet att hjälpa andra staters förmåga att förebygga terrorism. När det nu är ett faktum kan man möjligen undvika att regeringar i biståndsländerna utnyttjar dessa resurser kontraproduktivt genom att försäkra sig om medverkan från det civila samhället.

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att det civila samhället försäkras en medverkan i arbetet att motverka och förebygga terrorism i det egna landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-10-12 Anmäld: 2007-10-16 Besvarad: 2007-10-17 Svar anmält: 2007-10-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-17)