Teologiska utbildningars akademiska frihet och HSV

Skriftlig fråga 2008/09:1101 av Sacrédeus, Lennart (kd)

Sacrédeus, Lennart (kd)

den 22 juli

Fråga

2008/09:1101 Teologiska utbildningars akademiska frihet och HSV

av Lennart Sacrédeus (kd)

till statsrådet Tobias Krantz (fp)

Regeringen strävar efter ökad akademisk frihet och har därför bland annat tillsatt Autonomiutredningen som i december 2008 presenterade Självständiga lärosäten (SOU 2008:104). Direktiven sade bland annat: Utgångspunkten för förslagen ska vara en minskad politisk styrning av och ökat självbestämmande för lärosätena. Högskoleministern sade även: Vi tror att mer självständighet leder till mer profilering, som i sin tur främjar kvalitet. Detta kan även ses främja maktdelning och stärka en yttrandefrihet skild från staten.

Frågan är om denna nya inriktning varit utgångspunkt för Högskoleverket (HSV) då de inspekterat landets teologiska utbildningar. Efter denna granskning ifrågasätter verket rätten för flera universitet och högskolor att examinera studenter i religionsvetenskap och teologi och föreslår att flera nya ansökningar om examensrätter vid enskilda teologiska högskolor avslås.

Pekka Mellergård, rektor vid Örebro teologiska högskola, en av de granskade högskolorna, kommenterar: Det här är en politisk och ideologisk aktion. En partsinlaga som speglar tidsandan, en sorts naiv tro på kunskaps-teoretisk neutralitet. Vidare säger han: De som har störst anledning att vara oroliga är Högskoleverket för sin brist på förståelse för det här ämnesområdet. Det är uppseendeväckande. De menar att vi är fördomsfulla. Men deras rapport andas en väldig fördomsfullhet. När de kom på besök fick våra studenter frågor som får ni ställa frågor under lektionerna?. De utgick ifrån att våra elever kommer ifrån fundamentalistiska miljöer. (Dagen den 4 juni 2009)

Avser statsrådet att ta initiativ till en översyn av Högskoleverkets granskning av teologiska utbildningar och att tillståndsgivningen till dessa ska ske i linje med regeringens nya intentioner om ökad självständighet för att främja kvalitet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-07-22 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-20 Svar anmält: 2009-09-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-20)