TEN-status för E 12

Skriftlig fråga 2000/01:101 av Sandlin Hedman, Lena (s)

Sandlin Hedman, Lena (s)

den 20 oktober

Fråga 2000/01:101

av Lena Sandlin Hedman (s) till näringsminister Björn Rosengren om TEN-status för E 12

EU-kommissionen gör för närvarande en revision av de transeuropeiska vägarna. Det är av stor vikt att E 12 kommer med i revisionen och har möjlighet att bli TEN-klassad. I Finland har vägen redan TEN-status. Vägen har mycket stor betydelse för den regionala utvecklingen och genom TEN-status har vi möjlighet att få EU-pengar till upprustning av vägen.

Jag vill fråga näringsminister Björn Rosengren vad han ämnar vidta för åtgärder för att E 12:an ska ingå i revisionen av de transeuropeiska vägarna med möjlighet till TEN-status.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-10-20 Anmäld: 2000-10-24 Besvarad: 2000-10-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-10-26)