Telias taxor

Skriftlig fråga 1997/98:64 av Lundberg, Inger (s)

Lundberg, Inger (s)
Fråga 1997/98:64 av Inger Lundberg (s) till kommunikationsministern om Telias taxor

De beslut Telias styrelse nu fattat om nya taxor upplevs orättvisa och leder till kraftigt ökade kostnader för de som bor i mindre kommuner. I dag kan privatkunder ringa närsamtal för 20 öre per minut både i sitt eget riktnummerområde och till närliggande riktnummerområde. Från den 7 november kan närsamtal bara ringas i det egna riktnummerområdet. Lokalsamtalstaxan gäller inte längre närliggande riktnummerområde. Regionsamtalstaxan försvinner. Övriga samtal blir fjärrsamtal med en periodkostnad på 50 öre. Hela Stockholmsområdet inklusive kringliggande kommuner tillhör 08-området och får alla sina samtal till lägsta taxa. Inom 019-området Kumla och Örebro når de flesta sina viktigaste kontakter till lägsta taxa. Det blir i stället de mindre kommunerna, som kommer i kläm. Invånarna i Lekebergs kommun med ca 7 000 invånare tillhör tre olika riktnummerområden. Många invånare tvingas ringa fjärrsamtal för att nå det egna kommunkontoret, affären i Fjugesta, barnens daghem eller de närmaste vännerna. De tidigare lokalsamtalen till närliggande 019-området med sjukhus, länsmyndigheter etc. blir efter den 7 november fjärrsamtal. De ändringar av teletaxorna Telia genomför upplevs som orättvisa och strider mot tanken att Telia skall bidra till regional utjämning och rättvisa. I riksdagsbeslutet om ny telelag (1996/97:TU5) förutsattes att alltför stora prisvariationer mellan regioner inte bör accepteras. Riksdagen underströk vidare att alla skall få tillgång till teletjänster på likvärdiga villkor.

Jag vill fråga kommunikationsministern om hon är beredd att verka för att Telia i sin prissättning tar större hänsyn till såväl kommungränser som rättvisa mellan abonnenter i storstads- och glesbygdsområden.

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1997-10-16 Anmäld: 1997-10-20 Besvarad: 1997-10-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.