Telias nya taxor

Skriftlig fråga 1997/98:53 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)
Fråga 1997/98:53 av Owe Hellberg (v) till kommunikationsministern om Telias nya taxor

Den 7 november, så tänker Telia ändra sina teletaxor. Nuvarande närområdessamtal och rikssamtal slås ihop till en gemensam taxa. Det betyder att närområdestaxan i ett enda steg ökar med 150 %, från 20 öre/minut till 50 öre/minut. De nya taxorna får dock helt absurda konsekvenser för vissa delar av Sverige. I t.ex. Sandviken och Gävle kommuner med sina tre riktnummerområden ringa rikssamtal inom den egna kommunen. Enskilda, företagare, Internetanvändare får sina telekostnader fördyrade med 150 %. Flera kommuner i Hälsingland drabbas på samma sätt.

I Sverige skall taxan vara lika för medborgare, företagare och användare av den nya telekommunikationstekniken. T.ex. vid kontakt med myndigheter inom den egna kommunen, eller om man skall ansluta sig till närmaste nätserver för Internetanvändning. Om regering och riksdag skall försöka leva upp till målet att hela Sverige skall leva, så måste man skapa likvärdiga förutsättningar för alla typer av infrastruktur, inte minst den som gäller telekommunikation. Den nya teletaxan är precis tvärtom, den gynnar storstadsområdena, där man har mer sammanhängande riktnummerområden. Det finns två saker att göra, antingen stoppa taxan och komma med ett nytt förslag, eller också snabbt se över riktnummerområdenas utbredning, så att man åtminstone har riktnummerområden som stämmer med kommungränserna eller ännu större områden.

Jag vill fråga kommunikationsministern:

Kommer ministern att vidta några åtgärder för att få till stånd en ändring av Telias nya taxeförslag?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1997-10-13 Anmäld: 1997-10-20 Besvarad: 1997-10-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga