Telias köp av TV4 och riskerna för konkurrensen och nätneutraliteten

Skriftlig fråga 2017/18:1491 av Carl Schlyter (MP)

Carl Schlyter (MP)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Tele 2 och Com Hem går ihop, liksom Telenor och Bredbandsbolaget. Nu vill Telia köpa TV4.

När innehållsleverantörer köps upp av internetleverantörer finns stora risker för inbyggda konflikter där bolagen på olika sätt försöker styra trafiken till sina egna innehållsleverantörer, särskilt när marknaden liknar oligopol snarare än fri marknad. Jag ser affären mellan Telia och TV4 som ett hot mot nätneutraliteten och ytterligare en konsolidering av en marknad med bristande konkurrens.

Jag vill därför fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Avser ministern och regeringen att agera på något sätt i samband med detta för att försvara nätneutraliteten och den fria konkurrensen, och vilka åtgärder planerar ministern och regeringen för att undvika att den planerade affären får negativa konsekvenser för medborgarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-13 Överlämnad: 2018-06-14 Anmäld: 2018-06-15 Svarsdatum: 2018-06-20 Sista svarsdatum: 2018-06-20
Svar på skriftlig fråga