Telia och ISDN

Skriftlig fråga 1997/98:718 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)
Fråga 1997/98:718 av Owe Hellberg (v) till kommunikationsministern om Telia och ISDN

Under senare tid har man på flera håll kunnat läsa om hur Telia missbrukar sin monopolställning vad gäller utbyggnaden av ISDN. I tätorter har nästan alla möjlighet att få ISDN av Telia, men i glesbygd, där det är långt mellan telestationerna, lönar det sig inte för Telia att dra kablar. Där får den boende själv stå för hela kostnaden, som är upp till 50 000 kr.

Från Telias sida förklarar man detta med att man har konkurrenter och att man av riksdag och regering ålagts att bedriva en affärsmässig verksamhet. Vänsterpartiet anser att detta är fel. Dessa krav gör att Telia hindras från att ta sitt samhällsansvar.

På samma självklara sätt som posten och telefonen blivit en naturlig del i vardagslivet måste informationstekniken göras tillgänglig för alla i landet. Vi har sagt det förr och vi säger det igen: Verksamheter av denna typ tillkom inte för att generera företagsekonomiska vinster i första hand, utan för att garantera alla människor i hela landet en god service till rimliga priser. Uppenbarligen kan inte krav på god service och krav på god lönsamhet kombineras. Det samhällsekonomiska ansvaret måste då komma i första hand, det företagsekonomiska i andra hand.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder kommer regeringen att vidta för att Telia skall ta sitt samhällsansvar när det gäller utbyggnad av ISDN även utanför tätorter?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-05-08 Anmäld: 1998-05-11 Besvarad: 1998-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga