televisionssändningar med pornografisk film

Skriftlig fråga 1998/99:403 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1998/99:403 av Carina Hägg (s) till kulturministern om televisionssändningar med pornografisk film

den 25 februari

 

Under senare tid har det uppmärksammats hur språket har förgrovats. Genom valet av språkbruk kan man uttrycka sin respekt för varandra, men språket kan också leda till förakt. Vi vuxna har ett stort ansvar som språkliga förebilder för våra barn och ungdomar. Men även hur man förhåller sig till pornografin kräver uppmärksamhet. Rädda Barnen har gjort en mindre undersökning, vars resultat indikerade att alltfler barn och ungdomar numera ser porrfilm. De intervjuade barnen var i åldrarna 7-16 år, men också vuxna som arbetade nära barnen hade möjlighet att bidra med sina erfarenheter. Man kan inte utesluta en koppling mellan bruket av att se på porrfilm och användandet av både grova könsord och könsmobbning.

Över 600 000 svenskar kan se avancerade porrfilmer varje sen kväll hemma i vardagsrummet. Antalet är beräknat efter att det i genomsnitt bor 2,2 personer i varje hushåll. Hur barn och ungdomar påverkas av porr vet ingen i dag, men vi kan ana. Med anledning av detta, och då jag uppmärksammats av föräldrar på de paket med kanaler som säljs till familjer i dag, vill jag ta upp frågan med regeringen. Porrkanaler och barnprogram samt musikprogram till tonåringen borde inte säljas i samma paket och till det förmånligaste priset. Det måste bli lättare för konsumenten att välja bort porren.

 

Min fråga är om samtal förts, eller åtgärder vidtagits, i syfte att underlätta för konsumenten att abonnera på kanaler utan pornografisk film.

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-02-25 Anmäld: 1999-03-02 Besvarad: 1999-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga