teletaxan i Sverige

Skriftlig fråga 1997/98:71 av Olander, Ronny (s)

Olander, Ronny (s)
Fråga 1997/98:71 av Ronny Olander (s) till kommunikationsministern om teletaxan i Sverige

I södra Sverige - Skåne, Blekinge, Halland och södra Småland - bor det ungefär lika många människor som i Stockholms län. I Stockholms län betalar Telias abonnenter för lokalsamtal när abonnenterna i södra Sverige oftast får betala för Sverigesamtal.

Varför måste en malmöbo betala Sverigetaxa för ett telefonsamtal till Lund? Varför skall en kalmarbo betala lika mycket för ett samtal till Öland som till Kiruna? Den nya länsstyrelsen i Skåne med administration i Malmö och Kristianstad ringer Sverigesamtal när de ringer internt. Privatpersoner, företag, kommuner, myndigheter m.fl. kommer att få stora merkostnader. Södra Sverige borde vara ett gemensamt 04-område.

Visserligen är södra Sverige geografiskt något större än Stockholms län men rent tekniskt är det ingen skillnad att ringa lokal- eller Sverigesamtal och inom överskådlig framtid skulle vi kunna ha ett riktnummer för hela landet.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga kommunikationsministern:

Avser kommunikationsministern att ta initiativ till en förändring, alternativt en utredning, med syfte att uppnå en mer rättvis teletaxa för alla teleabonnenter i Sverige?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1997-10-17 Anmäld: 1997-10-20 Besvarad: 1997-10-29