Telekompaketet och tillgången till Internet

Skriftlig fråga 2008/09:201 av Sigfrid, Karl (m)

Sigfrid, Karl (m)

den 30 oktober

Fråga

2008/09:201 Telekompaketet och tillgången till Internet

av Karl Sigfrid (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Den 27–28 november behandlar ministerrådet det så kallade telekompaketet. När telekompaketet behandlades i Europaparlamentet lyckades svenska parlamentariker driva igenom tillägg som är viktiga för Sverige.

För det första handlar det om tillägg 138 till direktiv 2002/21/EG i kommissionens förslag COD/2007/0247. Tillägg 138 säger att ingen Internetanvändare ska få sina friheter begränsade utan domstolsbeslut.

För det andra handlar det om tillägg 166 till direktiv 2002/22/EG i kommissionens förslag COD/2007/0248. Tillägg 166 understryker medborgarnas rätt att inte få sin tillgång till Internet begränsad.

I parlamentet var den svenska uppslutningen bakom förslagen stor. Även Sveriges regering har tagit ställning för principerna i tillägg 138 och 166 genom att förkasta Renforsutredningens förslag om att stänga Internetanvändares abonnemang. Det är nu viktigt att Sverige försäkrar sig om att tilläggen tas med även i rådets beslut.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att tillägg 138 till COD/2007/0247 och tillägg 166 till kommissionens förslag COD/2007/0248 kommer med i ministerrådets behandling av telekompaketet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-10-30 Anmäld: 2008-10-30 Besvarad: 2008-11-05 Svar anmält: 2008-11-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-05)