teknologiska kartor

Skriftlig fråga 1999/2000:185 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 10 november

Fråga 1999/2000:185

av Carina Hägg (s) till statsrådet Mona Sahlin om teknologiska kartor

Vi har slagit fast att Sverige behöver fler och växande småföretag. Näringsdepartementet, som här har ett stort ansvar, har också presenterat förslag och ett sammanhållet material om småföretagarpolitiken.

När det gäller bilindustrin så finns i dag mer komplicerade ägarförhållanden och förändrade leveransmönster. Min valkrets är väl känd för sina småföretag, varav många är underleverantörer till bilindustrin. Här påverkas många direkt vid såväl nationella, som internationella förändringar i bilbranschen. Det är den utgångspunkten som nu föranleder mig att lyfta metoden med teknologiska kartor.

Med den metoden som redskap ska framtidens fordon skapas i USA. Metoden med de teknologiska kartorna är att analysera den framtida teknikutvecklingen för en hel bransch eller ett avgränsat teknikområde. På så sätt anser man sig kunna stärka bilindustrins produktivitet och konkurrenskraft samt förbättra bränsleekonomin för dagens fordon.

Då arbetssättet med teknologiska kartor nu har några års erfarenhet bakom sig, är det rätt tid att göra en analys om metoden med fördel kan anpassas till svenska förhållanden. Frågan är om arbetsmetoden med teknologiska kartor kan bli en hävstång för små och medelstora underleverantörer i Sverige.

Min fråga till statsrådet Mona Sahlin är:

Har regeringen tagit ställning till arbetsmetoden teknologiska kartor utifrån de små och medelstora företagens villkor?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-11-10 Anmäld: 1999-11-16 Besvarad: 1999-11-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-11-18)