teknisk kompetens

Skriftlig fråga 1998/99:907 av Karlsson, Sonia (s)

Karlsson, Sonia (s)
Fråga 1998/99:907 av Sonia Karlsson (s) till näringsministern om teknisk kompetens

den 10 september

 

Motala tillhör den stora gruppen orter med minskande befolkning. Nokias beslut i början av året, att flytta sin produktutveckling till Linköping, innebär att en mycket viktig kraft för det lokala näringslivets dynamik samt arbetstillfällen försvinner. Om det inte blir någon försvarsbeställning av Torped 46 så försämras arbetsmarknadssituationen ytterligare i Motala och vi kommer att förlora viktig teknisk kärnkompetens. Kompetens som också är avgörande för fortsatta exportframgångar för den nya tunga torpeden. Denna nyutvecklade torped levereras inom kort till den svenska marinen och en första exportförsäljning om 500 miljoner kronor har erhållits från Brasilien. Bofors planerade utveckling av Torped 46 är det mest väsentliga uppdraget för att uppnå en långsiktig konkurrenskraft och överlevnad. Projektet är planerat att belägga merparten av den tekniska avdelningen (totalt ca 100 personer) under åren 2000-2005. Mycket av företagets framtidsinriktade kompetenser, elektronik och undervattensteknik, riskerar att tyna bort om beställningen uteblir. En ny generation av civila undervattensfarkoster planeras, men blir svår att genomföra om kompetensen inom bl.a. hydrodynamik och reglerteknik utarmas. Undervattensteknik är av riksdag och regering utpekat som ett nationellt strategiskt område. I Sverige är merparten av denna unika kompetens samlad inom Bofors i Motala. Ett högteknologiföretag som Bofors är mycket väsentligt för en positiv utveckling av hela näringslivet inom kommunen.

 

På vilket sätt kan näringsministern medverka för att hindra att Bofors och därmed Motala drabbas av teknikerflykt?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-09-10 Anmäld: 1999-09-14 Besvarad: 1999-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga