Teknikland

Skriftlig fråga 2012/13:10 av Nordén, Marie (S)

Nordén, Marie (S)

den 24 september

Fråga

2012/13:10 Teknikland

av Marie Nordén (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Teknikland i Östersund har i statens regleringsbrev upptagits som ett militärhistoriskt kulturarv som ska erhålla bidrag för att kunna bevaras. Teknikland, som också arbetar med dokumentation och bevarande av det militärhistoriska kulturarvet, är ensamt militärhistoriskt museum av denna storlek i hela regionen.

Teknikland har skulder till staten; till Skatteverket 4 miljoner och till Tillväxtverket 8 miljoner. Dessa förfaller till betalning den 27 respektive 21 september. Detta hotar att sätta Teknikland i konkurs. I augusti beslutade ägarna att trots skulderna driva bolaget vidare i väntan på besked från fordringsägarna.

Teknikland har bett Tillväxtverket att flytta förfallodagen så att den sammanfaller med Skatteverkets. Skatteverket är berett att vid behov medge ytterligare anstånd om det bedöms vara meningsfullt, men det förutsätter att Tillväxtverket delar denna uppfattning. Om inget positivt besked kommer från Tillväxtverket går Tekniklandet i konkurs den 21 september.

Resultatet av denna konkurs blir att staten måste sälja Tekniklands fastigheter, som beräknas betinga ett mycket lågt värde. Därefter måste alla de föremål som staten äger i fastigheterna omhändertas. Detta beräknas kosta miljonbelopp. Statens redan satsade medel på över 10 miljoner kommer att gå förlorade, liksom de strukturfondsmedel som inte kommer att återfås.

Avser näringsministern att vidta någon åtgärd eller ta något initiativ med anledning av det anförda?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-09-24 Anmäld: 2012-09-27 Besvarad: 2012-10-03 Svar anmält: 2012-10-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-10-03)