Teknikämnet i skolan

Skriftlig fråga 2013/14:422 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 13 februari

Fråga

2013/14:422 Teknikämnet i skolan

av Peter Persson (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

I en rapport beskriver Teknikföretagen och Centrum för tekniken i skolan (Cetis) läget för teknikämnet i grundskolan. Bilden är inte uppmuntrande. Varannan lärare i teknik saknar behörighet för att undervisa i ämnet. Var tredje lärare i teknik saknar helt utbildning i ämnet. På var tionde högstadieskola saknas helt behöriga tekniklärare. Tre av fem skolor saknar ämnesplanering för teknik. Var sjätte elev riskerar att bli helt utan teknikundervisning. Positivt är dock att fyra av fem lärare vill kompetensutveckla sig inom ämnet, och bland de yngre lärarna vill nio av tio samma sak. Med insatser för teknikämnet kan situationen ändå hyggligt snabbt förbättras med hjälp av dessa intresserade lärare.

Rapportens inledande bakgrund tål också att återges. Man skriver: Sverige är ett tekniktungt land som är starkt beroende av teknikindustrin och det finns goda karriärmöjligheter för den som väljer en tekniskt inriktad utbildning. Utan duktiga ingenjörer och skickliga yrkesarbetare hotas Sveriges framtid. Enligt SCBs långsiktiga prognoser kommer det att saknas över 100 000 teknikutbildade 2030. Framförallt ingenjörer men också nästan 50 000 yrkesutbildade. Rapporten ger också konkreta förslag på vad som kan göras.

Fråga:

Avser ministern att följa Teknikföretagarnas rekommendationer kombinerat med ytterligare initiativ för att välbehövligt stärka teknikämnet i grundskolan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-02-13 Anmäld: 2014-02-17 Besvarad: 2014-02-19 Svar anmält: 2014-02-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-19)