teckenspråkets ställning

Skriftlig fråga 2001/02:1235 av Hietala Nordlund, Barbro (s)

Hietala Nordlund, Barbro (s)

den 24 maj

Fråga 2001/02:1235

av Barbro Hietala Nordlund (s) till socialminister Lars Engqvist om teckenspråkets ställning

I februari 2001 beslutade en enig riksdag att ge regeringen till känna om behovet av en översyn av teckenspråkets ställning.

Riksdagen beslutade i enlighet med förslag i betänkande 2000/01:KU14. Det är angeläget att teckenspråkets ställning ses över.

De dövas och hörselskadades rättigheter när det gäller teckenspråket och teckenspråksinformation måste säkerställas.

Enligt riksdagens beslut behövs en översyn av rätten och möjligheterna att använda teckenspråket, liksom dövas och hörselskadades tillgång till samhällets utbud av kultur och litteratur.

Eftersom översynsarbetet ännu inte kommit i gång vill jag fråga:

Kan socialministern ge besked om när översynen av teckenspråkets ställning kan påbörjas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-05-24 Anmäld: 2002-05-28 Besvarad: 2002-05-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-05-29)