TBE-vaccin

Skriftlig fråga 2016/17:604 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

TBE är en allvarlig sjukdom som sprids av fästingar. Vissa områden i landet är särskilt utsatta, och Skaraborg är ett av dem. Sjukdomen kan orsaka en hjärnhinneinflammation som kan få svåra konsekvenser och leda till långvarig sjukskrivning för den drabbade. Kostnaden för att vaccinera sig mot TBE är relativt hög, och risken finns att människor som lever i drabbade områden avstår från att vaccinera sig av ekonomiska skäl.

Genom att inkludera TBE-vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet kan skadorna av sjukdomen förebyggas och begränsas. Kostnaderna för vaccinationen måste vägas mot det personliga lidandet hos de drabbade, men även mot den minskade kostnaden för sjukfrånvaro som rimligtvis blir en av effekterna. Förslagsvis kan ett försöksprojekt genomföras i Skaraborg, och om projektet faller väl ut kan TBE-vaccinet inkluderas i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att inkludera TBE-vaccineringen i det allmänna vaccinationsprogrammet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-01-03 Överlämnad: 2017-01-04 Anmäld: 2017-01-10 Sista svarsdatum: 2017-01-11 Svarsdatum: 2017-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga