Taxinäringen i Stockholm och trängselskatten

Skriftlig fråga 2006/07:1514 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 2 augusti

Fråga

2006/07:1514 Taxinäringen i Stockholm och trängselskatten

av Birgitta Eriksson (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Under det gröna trängselskatteförsöket var taxi i Stockholm befriad från trängselskatt. Den nya, borgerliga blå trängselskatten kommer att tas ut även från taxinäringen, och frågan är vem som ska betala denna ökade kostnad. Taxibilar används som komplement till kollektivtrafiken av personer som frivilligt eller av ekonomiska skäl valt bort att äga en egen bil. Taxi används också av äldre vars rörlighet minskat och inom färdtjänst.

Taxinäringen får genom trängselskatten en ökad kostnad som kommer att läggas på priset och betalas av kunderna eller konsumenterna. Som ovan konstaterats finns det bland konsumenterna många med lägre betalningsförmåga, inte minst äldre och funktionshindrade.

Kommer statsrådet att ta något initiativ för att främja de svagare konsumenternas intresse av att kunna åka taxi i Stockholm?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-02 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-16 Svar anmält: 2007-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-16)