Taxiförarlegitimation för nyanlända

Skriftlig fråga 2017/18:867 av Rasmus Ling (MP)

Rasmus Ling (MP)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Etablering av nyanlända är en av de mest centrala politiska frågorna. Hur väl vi lyckas avgör om vi kan komma närmare en lösning av rekryteringsproblem och kompetensbrist, eller om vi som samhälle glider längre isär. Vi har en fantastisk möjlighet, och det är glädjande att etableringstiden kortats avsevärt. Det finns dock mer att göra.

För att köra taxi i Sverige krävs taxiförarlegitimation. Ansvarig myndighet för att utfärda taxilegitimation är Transportstyrelsen. Transportstyrelsen får ge taxiförarlegitimation till personer som uppfyller lagens krav. Personen ska förutom att avlägga förarprov för taxilegitimation ha fyllt 21 år och ha haft svenskt körkort i minst två år.

Detta innebär att en person med lång erfarenhet och vana av att köra taxi måste vänta i två år från den dag det svenska körkortet blivit utfärdat. Detta är ett slöseri med resurser och kompetens och leder till en längre etableringstid än vad som är nödvändigt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder så att nyanlända med erfarenhet av att köra taxi utomlands snabbare än i dag ska kunna arbeta som legitimerade taxiförare i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-27 Överlämnad: 2018-02-27 Anmäld: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga