Taxibranschen och redovisningscentraler

Skriftlig fråga 2011/12:238 av Pärssinen, Raimo (S)

Pärssinen, Raimo (S)

den 12 december

Fråga

2011/12:238 Taxibranschen och redovisningscentraler

av Raimo Pärssinen (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

År 2004 föreslog taxiutredningen redovisningscentraler.

Under valperioden 2006–2010 har jag flerfaldiga gånger interpellerat berörda statsråd i frågan utan att något hänt. I november 2010 gjorde Skatteverket följande hemställan:

Skatteverket hemställer att obligatoriska redovisningscentraler (tömningscentraler) införs för taxametrar inom taxinäringen. Skatteverket bedömer att det härigenom uppnås inte bara en ökad rättvisa i beskattningen utan det även skapas en likformighet i möjligheten att kontrollera företag inom taxinäringen.

Skatteverket anser vidare att det är viktigt att värna om de seriösa företagarna inom taxinäringen och att förutsättningar skapas med möjlighet till rättvis och likvärdig beskattning och att konkurrens kan ske på lika villkor. Skatteverket bedömer att införandet av redovisningscentraler också ger en preventiv effekt inom branschen samtidigt som lagringen av taxameteruppgifter i en central ger taxiägaren större möjligheter att lämna korrekta uppgifter för beskattningsändamål.

När avser statsrådet att ta något initiativ i denna fråga som alltför länge beretts i Näringsdepartementet?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2011-12-12 Inlämnad: 2011-12-12 Besvarad: 2011-12-21 Svar anmält: 2012-01-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-21)