taxfree

Skriftlig fråga 1999/2000:141 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 28 oktober

Fråga 1999/2000:141

av Krister Örnfjäder (s) till finansminister Bosse Ringholm om taxfree

Efter det att taxfreehandeln har upphört inom EU så kan man konstatera att regler och tillämpning av nya föreskrifter skiljer kraftigt mellan Sverige och andra medlemsländer.

Sverige är det land som tolkar EU:s taxfreeförbud hårdast. Det innebär större kostnader och krångligare system för verksamheter i vårt land. Det bör därför vidtas åtgärder för att förenkla hanteringen av försäljningen i svenska taxfreebutiker.

Min fråga till finansminister Bosse Ringholm är om man har för avsikt att vidta åtgärder för att förenkla hanteringen av försäljningen i svenska taxfreebutiker.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-11-01 Besvarad: 1999-11-11 Anmäld: 1999-11-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-11-11)