taxeringsvärden

Skriftlig fråga 2000/01:1625 av Torstensson, Åsa (c)

Torstensson, Åsa (c)

den 28 augusti

Fråga 2000/01:1625

av Åsa Torstensson (c) till finansminister Bosse Ringholm om taxeringsvärden

Den svenska västkusten är unik på många sätt, men just nu är det de unikt höga fastighetspriserna och de därtill höga taxeringsvärdena som på ett mycket drastiskt sätt drabbar den svenska västkustens möjlighet att övervintra. De fastighetsköp som sker i dag görs övervägande för fritidsboende och till extremt höga belopp.

I Lysekil har det under tiden den 1 juli 1999@30 juni 2000 skett 24 förvärv varav fem stycken var för åretruntboende. Efter att åtta förvärv rensats bort kvarstår 16 förvärv, varav två stycken åretrunthus, som underlag för Riksskatteverkets taxeringsvärde 2001. Det kan inte betecknas som rättvisa att de som betalar högst fastighetspriser får lägst taxeringsvärde medan de åretruntboende som betalat ett lägre fastighetspris straffas med det högsta taxeringsvärdet. I Lysekil fick den åretruntboende som betalade 900 000 kr för sin fastighet ett taxeringsvärde på 1 120 000 kr medan den som betalade det högsta priset för en fritidsfastighet på 2 500 000 kr fick ett taxeringsvärde på 887 100 kr.

Min fråga till finansministern är:

Vilka åtgärder tänker finansministern vidtaga för att ändra regelsystemet så att åretruntboende inte ekonomiskt straffas för att det finns en intressant marknad för fritidsboende?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-08-28 Besvarad: 2001-09-10 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-10)