Tandvårdsstödet

Skriftlig fråga 2013/14:102 av Axelsson, Lennart (S)

Axelsson, Lennart (S)

den 6 november

Fråga

2013/14:102 Tandvårdsstödet

av Lennart Axelsson (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Patienter med störst behov ska få mest hjälp. Svag ekonomi ska inte hindra någon att söka tandvård. Så är tanken med det högkostnadsskydd som infördes med 2008 års tandvårdsreform.

När Tandläkartidningen granskar utfallet visar sig ett annat resultat. Ju högre inkomst, desto mer utnyttjas högkostnadsskyddet. Nästan var femte höginkomsttagare har utnyttjat högkostnadsskyddet, mot var tionde låginkomsttagare.

 Var fjärde stödkrona går till Stockholms län – det län som generellt sett har den yngsta, friskaste och mest välbärgade befolkningen. Räknat per invånare får Stockholm län i snitt ut närmare 630 kronor från högkostnadsskyddet. Det är 70 procent mer än i Östergötland, Värmland och Södermanland, där snittet ligger på drygt 370 kronor per invånare.

De fyra nordligaste länen, med många äldre och den sämsta hälsan, ligger alla under rikssnittet i användning av högkostnadsskyddet.

52 procent av alla vuxna känner inte till att det finns ett skydd mot höga kostnader i tandvården.

Regeringen har fått i uppdrag av riksdagen att, som också Riksrevisionen har föreslagit, följa upp om det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet är rätt utformade.

Jag har följande fråga:

Vad har socialministern gjort för att fullfölja riksdagens uppdrag?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-11-06 Anmäld: 2013-11-06 Svar anmält: 2013-11-19 Besvarad: 2013-11-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-11-19)