tandvårdsstödet

Skriftlig fråga 2001/02:274 av Berglund Nilsson, Mona (s)

Berglund Nilsson, Mona (s)

den 23 november

Fråga 2001/02:274

av Mona Berglund Nilsson (s) till socialminister Lars Engqvist om tandvårdsstödet

Förra året fick endast ungefär hälften av ca 200 000 funktionshindrade och äldre människor boende på institution den tandvård de har rätt till. Det finns i dag stora tolkningsproblem om vilka som anses vara berättigade till vården och på många håll finns det problem med samarbetet mellan landstinget och kommunerna.

Mellan landstingen finns stora skillnader i tolkning av vilka personer som omfattas av tandvården som ett led i en sjukdomsbehandling. Skillnaderna är så stora att det kan leda till rättsosäkerhet. Som en följd av detta har beställarenheten tvingats skapa en stor administration för kontroll av räkningar och förhandsbedömningar.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till socialministern:

Vad avser socialministern vidta för åtgärder för ett tydligare regelsystem när det gäller tandvårdsstödet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-11-23 Anmäld: 2001-12-04 Besvarad: 2001-12-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-12-05)