tandvårdsreformen

Skriftlig fråga 2002/03:260 av Per Erik, Granström (s)

Per Erik, Granström (s)

den 6 december

Fråga 2002/03:260

av Granström Per Erik (s) till socialminister Lars Engqvist om tandvårdsreformen

En viljeinriktning med tandvårdsreformen, som trädde i kraft den 1 juli i år, var att ge bättre tandvårdsstöd för äldre, samt skapa förutsättningar och företräde till dem som har störst behov av tandvård och att ingen skulle behöva avstå från tandvård av ekonomiska skäl. Med anledning av förstärkning av tandvårdsersättningen av bastandvård är det nu många i Dalarna som har ansökt om att få implantat och liknande tandvård. Tyvärr får patienter vänta upp emot ett halvår eller mer på besked från försäkringskassan i Skåne, som bedömer ansökningarna. Det är olyckligt eftersom många har väntat länge på det positiva i reformen och risken är nu att tandstatusen för dem försämras ytterligare. Enligt uppgifter som kommit mig till känna kommer ca 1 500 ansökningar i veckan från olika delar av landet till Skånekassan.

Det har snart gått sex månader sedan reformen trädde i kraft och jag kan konstatera att behovet av tandvård är stort och att bedömningarna av ansökningarna inte fungerar tillfredsställande. Det får inte vara så att administrationen sätter hinder för effektiv och god tandvård.

Med detta som bakgrund vill jag fråga om socialministern tänker vidta åtgärder för att påskynda och utveckla administrationen av ansökningarna.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-12-06 Anmäld: 2002-12-06 Besvarad: 2002-12-11 Svar anmält: 2002-12-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-12-11)