Tandvårdsförsäkringen

Skriftlig fråga 2011/12:607 av Runeson, Carin (S)

Runeson, Carin (S)

den 30 maj

Fråga

2011/12:607 Tandvårdsförsäkringen

av Carin Runeson (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

En väl fungerande tandvård som ingen ska behöva avstå ifrån av ekonomiska orsaker är viktig för hälsa, välbefinnande och självkänsla hos den enskilde. Under decennier har vi i Sverige utifrån politisk vilja och ambition inom den offentligt drivna Folktandvården, men också hos privattandläkarna, arbetat målmedvetet för att ge befolkningen en god tandhälsa, vilket också varit framgångsrikt. Problematiskt är dock att det alltid funnits grupper som inte haft möjlighet att tillgodogöra sig vare sig förebyggande eller akut tandvård, oftast på grund av kostnaden för tandvården.

När 2008 års tandvårdsreform beslutades var tanken att det förebyggande arbetet skulle utökas samt att ge dem med stora tandvårdsbehov möjlighet att få behandling till en rimlig kostnad, vilket i dag kan konstateras inte blivit fallet. Vid Riksrevisionens nyligen genomförda granskning visade det sig att besöksfrekvensen inte har ökat i den takt man räknat med samt att det är tveksamt om högkostnadsskyddet når de patienter som har det största tandvårdsbehovet. Orsaken kan vara otillräcklig information om högkostnadsskydd och tandvårdsbidrag. En annan förklaring kan vara att karensnivån i högkostnadsskyddet, 3 000 kronor, är för hög för den som har stort tandvårdsbehov men låg inkomst. När det gäller referensprislistan har den inte fungerat som den tilltänkta prispressen utan i stället varit pådrivande för prisutvecklingen på så sätt att när referenspriserna höjts har även vårdgivarna höjt sina priser. Patientens ställning som tandvårdskonsument har inte stärkts, vilket är allvarligt.

Kommer socialministern att ta initiativ till en översyn av tandvårdsförsäkringen så att alla kan få välbehövlig tandvård och därmed en god tandhälsa på lika villkor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-05-30 Anmäld: 2012-05-30 Besvarad: 2012-06-07 Svar anmält: 2012-06-07
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-07)