tandvård

Skriftlig fråga 2000/01:1273 av Svensson, Per-Olof (s)

Svensson, Per-Olof (s)

den 21 maj

Fråga 2000/01:1273

av Per-Olof Svensson (s) till socialminister Lars Engqvist om tandvård

Regeringen har aviserat förbättrade möjligheter för personer över 65 år att kunna få tandläkarhjälp genom ökade statsbidrag för den typen av tandläkarinsatser.

Det är naturligtsvis bra, men som det verkar, inte tillräckligt.

I medierna förekommer allt oftare uppgifter om unga människor med låga arbetsinkomster eller arbetslösa som inte har råd att sköta sina tänder.

I en tidning förra veckan framträdde tre kvinnor som inte haft råd att laga tänderna utan har fattat det drastiska beslutet att dra ut de skadade tänderna. "Jag törs inte skratta och visa gluggen", säger en av dem.

Både de drabbade och den behandlande tandläkaren tycker att åtgärden att dra ut tänderna var alltför drastisk och borde i stället varit en lagning. Men ingen av de drabbade hade ekonomiska möjligheter till detta.

Hela eller trasiga och utdragna tänder börjar alltmer bli en klassfråga. Den som har råd lagar, den som inte har råd får ha gluggar i munnen.

Vilka åtgärder ämnar socialministern vidta för att ett glatt leende med så många tänder som möjligt inte bara ska vara förunnat den som har en hög inkomst utan en förmån för alla?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-05-21 Besvarad: 2001-05-29 Anmäld: 2001-06-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-05-29)