tandsköterskor för framtidens vård och behandling

Skriftlig fråga 2002/03:652 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)

den 11 mars

Fråga 2002/03:652

av Sonja Fransson (s) till socialminister Lars Engqvist om tandsköterskor för framtidens vård och behandling

Alla, ung som gammal, ska ha tillgång till god förebyggande tandvård och till bra behandling. En god tandvård är också bra hälsovård.

I dag diskuterar vi den enskildes kostnader för sådan behandling, vilket är en viktig aspekt. Dock diskuteras inte lika ofta behovet av personal för att kunna ge adekvat behandling. Det finns i dag en brist på tandläkare men också tandsköterskor.

Då det gäller tandsköterskor är läget akut. Medelåldern inom yrket ligger runt 50 år, och ingen nyrekrytering sker då utbildningen är nedlagd sedan ett antal år tillbaka. Utredningen SOU 2002:53 som berör frågan verkar för närvarande ligga vilande.

Med detta som bakgrund önskar jag fråga ministern:

Vad avser ministern att göra för att det ska finnas utbildade tandsköterskor också i framtiden för att vårda och behandla patienter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-03-11 Anmäld: 2003-03-11 Besvarad: 2003-03-19 Svar anmält: 2003-03-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-03-19)