Tandläkarutbildning

Skriftlig fråga 2007/08:1320 av Runeson, Carin (s)

Runeson, Carin (s)

den 11 juni

Fråga

2007/08:1320 Tandläkarutbildning

av Carin Runeson (s)

till statsrådet Lars Leijonborg (fp)

Inom en snar framtid behöver en nyrekrytering av ett stort antal tandläkare göras i Sverige. Enbart i mitt hemlän, Dalarna, är behovet för Folktandvårdens del ett trettiotal nya tandläkare under de närmaste åren. Anledningen är främst stora pensionsavgångar.

På flera håll i landet, och främst i glesbygd där privattandläkarna sällan etablerar sig, är det ofta svårigheter för landstingen att rekrytera tandläkare.

I många fall klarar man ändå bemanningen genom en klok arbetsfördelning bland samtliga yrkesgrupper på kliniken, samt att man aktivt arbetar för en rekrytering av tandläkare från andra länder såsom exempelvis Polen och Tyskland. Ett bibehållande av den goda tandhälsa som finns i dag i Sverige är mycket viktig. Många års reparativt och framför allt förebyggande arbete bland barn och ungdomar har gett ett oerhört gott resultat och måste få fortsätta.

Det är därför med viss oro över den framtida tandvårdutvecklingen i landet som det kan konstateras att många vuxna i dag har svårt att få tandvårdstider vid vissa kliniker på grund av tandläkarbristen.

Min fråga till statsrådet är därför:

Kommer statsrådet att vidta några åtgärder för att öka antalet utbildningsplatser för tandläkare vid våra svenska tandläkarhögskolor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-11 Anmäld: 2008-06-11 Besvarad: 2008-06-18 Svar anmält: 2008-06-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-18)