Taltidning till nytta för fler

Skriftlig fråga 2015/16:342 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

I dag finns det drygt hundra svenska dagstidningar som ges ut som taltidning. Taltidningen är till för människor som har svårt att läsa tryckt text. Det kan till exempel bero på dyslexi, afasi, synnedsättning eller en funktionsnedsättning som gör det svårt att hålla eller bläddra i en tidning.

Taltidningen är ett hjälpmedel som på många sätt kan förbättra möjligheten att ta del av samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga och synnedsättning.

Torsdagen den 12 november arrangerade jag, tillsammans med riksdagsledamoten Gunilla C Carlsson, ett seminarium i riksdagen med rubriken ”Varför är det så få som känner till taltidningen – en rättighet i vardagen för personer med funktionsnedsättning”. Då diskuterades en högaktuell fråga som jag nu, mot denna bakgrund, vill ställa till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

Taltidningen skulle kunna vara till nytta för nyanlända i etableringsfasen. Vad tänker ministern vidta för åtgärder för att fler ska få möjlighet att lyssna på sin lokala dagstidning och därmed ta del av granskande journalistik?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-11-18 Överlämnad: 2015-11-18 Anmäld: 2015-11-19 Svarsdatum: 2015-11-25 Sista svarsdatum: 2015-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga