Taiwans inkludering i WHO

Skriftlig fråga 2019/20:970 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Coronaviruset är klassificerat som samhällsfarligt och hanteras med stor försiktighet av internationella organisationer, hälso- och sjukvården och allmänheten.

Därför är det förvånande att Världshälsoorganisationen (WHO) inte inkluderar Taiwan i sitt förebyggande arbete när det gäller spridningen av Coronaviruset. Begreppet att inget är bättre än den svagaste enheten stämmer mer än väl i det här sammanhanget. Om coronaviruset nu är så samhällsfarligt som myndigheter säger bör naturligtvis alla berörda parter sitta ned gemensamt för att identifiera problemet, spridning och förslag till lösningar.

Vid WHO:s senaste sammanträde angående coronaviruset var Taiwan inte inbjudet. Taiwan är en central och viktig hubb i den asiatiska-pacifistiska regionen med fler än 2 800 flighter till 149 städer världen över.

WHO:s ovilja att inkludera Taiwan i sitt arbete för att begränsa spridningen av coronaviruset och på sikt stoppa infektioner orsakade av viruset är oförsvarligt och direkt kontraproduktivt ur ett flertal perspektiv, exempelvis medicinskt och samhällsekonomiskt.

Sveriges regering bruka ofta framhålla sina goda kontakter i FN och därmed möjligheter att påverka beslut, vilket rimligen borde kunna ske i en så viktig fråga som WHO:s verksamhet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Är ministern beredd att skyndsamt arbeta aktivt för att Taiwan ska inkluderas i WHO?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-17 Överlämnad: 2020-02-17 Anmäld: 2020-02-18 Svarsdatum: 2020-02-26 Sista svarsdatum: 2020-02-26
Svar på skriftlig fråga