Taiwans deltagande i internationella FN-sammanhang

Skriftlig fråga 2018/19:893 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Sedan 1971 har Folkrepubliken Kina blockerat Republiken Kinas (Taiwans) möjligheter att delta i internationella FN-sammanhang. Folkrepubliken Kina stod bakom tillbakadragandet av Republiken Kinas observatörsstatus i World Health Association (WHA), beslutsorganet för Världshälsoorganisationen (WHO) 2017. Innan dess hade Republiken Kina deltagit i WHA under åtta år och bidragit till världshälsan. Ett återupptagande av Republiken Kina i WHA skulle gagna världssamfundets medlemmar, inte minst för att landet toppar 2019 års rankning av CEO World Magazines Health Care Index, som listar hälsovården i 89 länder.

Taiwan är en demokrati, har fria val och respekterar mänskliga rättigheter. Något som inte kan sägas om Folkrepubliken Kina. Taiwan är också det första landet i Asien som godkänner samkönade äktenskap. Ett land som lever upp till en hög demokratisk standard borde ha Sveriges stöd.
Min fråga till utrikesminister Margot Wallström är därför:

På vilket sätt tänker ministern arbeta för att främja Taiwans deltagande i FN-sammanhang?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-08-16 Överlämnad: 2019-08-19 Anmäld: 2019-08-29 Svarsdatum: 2019-09-02 Sista svarsdatum: 2019-09-02
Svar på skriftlig fråga