tågtrafiken

Skriftlig fråga 2001/02:1449 av Svensson Smith, Karin (v)

Svensson Smith, Karin (v)

den 25 juli

Fråga 2001/02:1449

av Karin Svensson Smith (v) till näringsminister Björn Rosengren om tågtrafiken

I juni meddelades att regeringen ska göra en analys av de senaste årens avregleringar. Efter avregleringen av tågtrafiken i Sverige är SJ i kris. Det finns ett stort och berättigat missnöje med tågtrafiken. Det är trångt på tågen, men det finns inte fler lok och vagnar att sätta in. Trots att antalet resenärer ökat kraftigt går inte ekonomin ihop. 200@300 jobb ska bort. Vänsterpartiet delar regeringsförklaringens ambition om att Sverige ska vara ett föredöme för ekologisk omställning. Miljömålsrådet konstaterar i sin första rapport att med nuvarande utveckling och åtgärdsstrategier nås inte målet om att begränsa klimatpåverkan. Största hindret är trafikutvecklingen. Järnvägens kapacitet behöver därför utvidgas och förbättras till ett fullgott transportalternativ så att väg- och flygtrafiken kan minska. Detta var huvudmotivet till att regeringens och Vänsterpartiets gemensamma förslag till infrastrukturinvesteringar innehåller en ram på 100 miljarder för järnvägsinvesteringar fram till 2015. Men då ska det också bli mer trafik på spåren. Ny räls har ju inget egenvärde. En förklaring till dagens läge är att SJ gick in i bolagiseringen med fel värdering av sina tillgångar, varför soliditeten har minskat från 18 % till 9 %. Som ägare till det statliga järnvägsföretaget har vi ansvar för SJ. De fel som gjordes vid bolagiseringen kan korrigeras genom ett ägartillskott.

Jag vill fråga näringsminister Björn Rosengren:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att ge SJ större möjlighet att förbättra tågtrafiken?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-07-25 Besvarad: 2002-08-15 Anmäld: 2002-09-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-15)