tågtrafiken

Skriftlig fråga 2001/02:1407 av Cederfelt, Margareta (m)

Cederfelt, Margareta (m)

den 5 juli

Fråga 2001/02:1407

av Margareta Cederfelt (m) till näringsminister Björn Rosengren om tågtrafiken

SJ:s problem med försenade och inställda tåg verkar nå nya höjder under sommarveckorna. Problemen förklaras med personal- och fordonsbrist, och trots att SJ känt till att dessa problem var i antågande har man inte kunnat lösa problemet inför semestern. För de resenärer som nu hänvisas till bussresor väntar ingen ekonomisk ersättning. Inte heller alla de pendelresenärer som får avdrag på lönen för upprepade förseningar till jobbet kompenseras. Vissa underbolag till SJ, exempelvis Tåg i Mälardalen (TiM), har på sistone även höjt priserna kraftigt. Konsumentverket har kritiserat SJ:s normalvillkor för reseersättning. Man anser att de resandes möjligheter att få ersättning vid störningar är för små.

Eftersom det på många ställen runtom i Sverige inte finns någon konkurrens inom tågtrafiken har konsumenterna inget annat val än att fortsätta resa med SJ, trots ständiga förseningar och obefintlig kompensation. En konkurrensutsättning skulle troligtvis kunna lösa många av ovanstående problem.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till näringsministern:

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta så att SJ i större utsträckning konkurrensutsätts?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-07-05 Besvarad: 2002-08-06 Anmäld: 2002-09-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-06)