Tågtrafiken mellan Värmland och Norge

Skriftlig fråga 2012/13:550 av Bergström, Stina (MP)

Bergström, Stina (MP)

den 30 maj

Fråga

2012/13:550 Tågtrafiken mellan Värmland och Norge

av Stina Bergström (MP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Järnvägsförbindelserna till våra grannländer blir allt viktigare, inte minst för arbetspendlingen. I gränstrakterna mot Danmark och Norge är det många som dag- och veckopendlar till sina jobb på andra sidan gränsen. Men medan Sverige och Danmark har lyckats få till stånd ett bra samarbete kring tågförbindelserna över Öresundsbron är det tvärtom mellan Sverige och Norge. Här går utvecklingen bakåt trots att det är fler som arbetspendlar till Norge än till Danmark.

Tågtrafiken över gränsen vid Charlottenberg återupptogs för några år sedan efter att under flera år ha legat helt nere. Fram till förra året blev förbindelserna bättre och bättre. Men nu har den utvecklingen vänt. Det norska engagemanget för gränsöverskridande samarbete har minskat. För de svenska arbetspendlarna innebär detta bland annat sämre förbindelser, med väntan och byte från Värmlandstrafiks tåg till NSB-tåg i Kongsvinger i stället för, som tidigare, genomgående tåg till Oslo. I och med att tågen körs av NSB har priserna för biljetter och pendlarkort ökat med 40 procent. Vid en konferens i Kongsvinger den 30 april deltog Norges samferdselminister, Marit Arnstad (C), den svenska infrastrukturministerns kollega, för att besvara kritiken från det värmländska näringslivet och från arbetspendlarna. Men hennes svar gav inget hopp om förbättringar. Den norska staten prioriterar trafiken mellan Kongsvinger och Oslo och ser inget behov av bättre och mer prisvärda förbindelser för de svenska arbetspendlarna.

Jag vill fråga Catharina Elmsäter-Svärd:

Hur tänker statsrådet agera för bättre tågförbindelser mellan Sverige och Norge?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-05-30 Anmäld: 2013-05-30 Besvarad: 2013-06-05 Svar anmält: 2013-06-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-05)