Tågsträckan Värnamo-Landeryd

Skriftlig fråga 2005/06:1996 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 10 augusti

Fråga 2005/06:1996 av Carina Hägg (s) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Tågsträckan Värnamo@Landeryd

Banverket uppger att man vill lägga ned tågsträckan Värnamo@Landeryd på linjen Halmstad@Nässjö. Det vore mycket olyckligt om förslaget genomförs. Orterna Forsheda, Bredaryd, Reftele och Smålandsstenar berörs. En nedläggning försvårar möjligheten att utveckla kollektivtrafiken i regionen med pendling till utbildning och arbete. Av de sträckor Banverket pekar ut är denna en av de mer trafikerade. Jag ser även möjligheter att öka resandet genom lokala initiativ. Miljöhänsyn och energiaspekten måste också vägas in inför ett slutligt ställningstagande. Likaså måste behovet av godstrafik beaktas.

Jag vill fråga statsrådet vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att säkerställa tågtrafiken på sträckan Värnamo@Landeryd.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-10 Besvarad: 2006-08-17 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-17)